Kunde LOG-IN
Kunde LOG-IN

Vi er altid klar til at hjælpe

Holdet bag

Hos CIBA er vi et stærkt team af specialiserede pensions- og forsikringsmæglere samt rådgivere fordelt på kontorer i Ballerup. Århus og London.

Vi bestræber os konstant på at have det store overblik, der giver vores kunder tryghed i at  overdrage ansvaret til os – at sørge for at de har de bedste pensions og forsikringsløsninger, de mest egnede steder, til den laveste pris markedet kan tilbyde.
Vi har erfaringen og den rådgivende ekspertise med i bagagen, da vi har mange års kendskab og viden fra pensions- og  forsikringsbranchen.

Vores tilgang er professionel, dedikeret og ikke mindst passioneret omkring de opgaver, vi løser for vores kunder, da dette skaber tilliden til, at vi er det rette valg som rådgiver og samarbejdspartner.

Fællesskab og samarbejde

I CIBA er vores fællesskab stærkt, da vi har respekt for hinandens kompetencer og ikke mindst forskelligheder. Det styrker den gode vidensdeling på tværs, så vi hele tiden holder os selv i både faglig og mental god form.

Konstant minder vi os selv og hinanden om vores værdisæt og har en stærk nedskrevet mission om, hvorfor vi eksisterer, en vision om hvordan vi ønsker at blive opfattet hos vores kunder og forretningsforbindelser og med hvilke værdier vores arbejdsindsats skal være drevet af i dagligdagen.

På den måde kan vi agere professionelt og menneskeligt indadtil - men også udadtil mod vores kunder. Alt sammen for at styrke tillid og det gode samarbejde hele vejen rundt.

Overblik & tryghed

Ørnen er vores varemærke, da den har et stort overblik og et meget skarpt syn, som er i stand til at se meget små ting på stor afstand i meget stor højde. Samtidig repræsenterer den ærefrygt, ro, tryghed, myndighed og er i balance.

Selvsamme færdigheder ønsker vi at ytre overfor vores kunder – at have det store overblik af forsikringsmuligheder i markedet og et skarpt syn omkring, hvilke pensions- og forsikringer, der matcher vores kunders behov. Samtidig er det vigtigt, at vi giver vores kunder tryghed i, at de tør overdrage ansvaret til os, så de føler ro og tryghed i at have valgt os som mæglere.

Vi er netop uvildige specialiserede pensions- og forsikringsmæglere… frie som fuglen.

Vores mission med at være til

Det er CIBA’s klare mission at have et konstant fokus på - og overblik over pensions- og forsikringsbranchen, så det giver vores kunder tryghed i, at de har valgt rigtigt ved at overdrage ansvaret til os – at sørge for at de har de bedste løsninger, de mest egnede steder, til de rigtige priser.

Vores vision som er vores mål

Vi har en målrettet vision om at være det absolut foretrukne valg som samarbejdspartner for kunder, der ønsker en klar og specialiseret rådgivning og den bedste hjælp til håndtering af virksomhedens pension og forsikringer.

De værdier vi arbejder efter hver dag

Fællesskab:

Vores fællesskab internt er stærkt, da vi har respekt for hinandens kompetencer og ikke mindst forskelligheder. Det styrker den gode holdånd og vidensdeling på tværs, så vi hele tiden holder os selv i form - både mentalt og fagligt. Den form lader vi smitte af i en fællesskabsfølelse og i et stærkt samarbejde overfor vores kunder.

Overblik:

Vi tilsikre konstant at holde os ajour omkring udviklingen i pension og forsikringsbranchen, så vi har et vågent blik på vores kunders pension og forsikringer og kan rådgive og justere, når behovet melder sig.

Samtidig har vi stærke profiler ansat, som alle repræsenterer en bredde på tværs af brancher, hvilket giver en stor viden og et overblik, som kommer vores kunder til gode.

Tryghed:

Vores kunder skal føle tryghed i, at de har valgt rigtigt ved at lade os varetage deres pension og forsikringer, så de kan bruge kræfterne der, hvor det giver værdi for deres forretning. Såre simpelt.

Servicemindede:

Det er os magtpåliggende at være servicemindede i alt hvad vi foretager os, da vi er vores kunders bindeled ind i  både pension og forsikringsverdenen – og omvendt. Vores service udspringer i særdeleshed også fra vores vågne øre og øjne – om der er der grundlag for tilretning, justering eller optimering af vores kunders aftaler.

Tre partnere - samme holdning

CIBA P/S blev grundlagt i 2014 af Tony Wiinblad og Jesper Hornstrup. 
Januar 2023 er Sanne Engvad tiltrådt som managing partner på pensionsområdet. De tre er helt enige om CIBA’s eksistensgrundlag - missionen med at være til og visionen som de vigtigste mål og de værdier, som alle dagligt navigerer under, når de løser vores opgaver internt på tværs og ud mod kunderne.

Det skal være sjovt at gå på arbejde, da det er de bedste timer på dagen, man dedikerer til kolleger, samarbejdspartnere og kunder, derfor sætter vi pris på humor, grin og det gode glimt i øjet. Det skal vores kunder nemlig også gerne opleve hele vejen rundt i kontakten med os.

Vi er altid klar til at hjælpe.

crossarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram